Số 326 Nguyễn Văn Linh, Tổ 17, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội